• ایمیل
  • دسترسی به پست الکترونیکی
دانشجویان‌گرامی‌و اعضای محترم علمی‌و اداری‌دانشگاه که‌تاکنون موفق به‌دریافت پست‌الکترونیکی دانشگاه نشده‌اند
و یا با ورود به اکانت خود با مشکلی مواجه هستند

به اطلاع میرساند :
دانشجویان با دردست داشتن کارت دانشجویی و مراجعه به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در پردیس اصلی واقع در دهکده المپیک و یا مراجعه به مسئولین محترم آی تی حاضر در دانشکده محل تحصیل، میتواند در همان لحظه نسبت به دریافت پست الکترونیکی دانشگاهی و رفع مشکل خود اقدام فرمایند.


در صورت بروز هرگونه مشکل در این خصوص با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمائید:
۴۸۳۹۲۶۱۳
۴۸۳۹۲۶۰۵
۴۸۳۹۲۶۱۹


همچنین اساتید محترم و کارکنان اداری دانشگاه نیز میتوانند پس از مراجعه حضوری به دفاتر فناوری و یا از طریق ارسال درخواست از طریق
سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه اقدام به دریافت پست الکترونیکی دانشگاهی نمایند.ورود به ایمیل دانشگاه