• موبایل ها و تبلت ها

موبایل ها و تبلت ها

برای حذف رمز های ذخیره شده در گوشی های هوشمند بر روی نامسایر SSID ها رفته و مطابق عکس های زیر آنها را Forget یا "فراموش" نمایید. و فقط رمز Access Point نزدیک به اتاق خود را ذخیره نمایید.این تنظیمات در گوشی های IOS با Android متفاوت خواهد بود.

Android :

1. وارد قسمت تنظیمات(Setting) می شویم.

2. Wi-fi یا تنظیمات شبکه را انتخاب می کنیم.

3. دست خود را بر روی نام SSID که می خواهیم حذف کنیم نگه می داریم.

4. گزینه Forget یا Forget Network را انتخاب می کنیم.

Apple IOS: